Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη του διαγωνισμού από τον παρακάτω σύνδεσμο. 

 

DOWNLOADS:
Διακήρυξη