Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης από τον παρακάτω σύνδεσμο.

DOWNLOADS:
Πρόσκληση