Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο 

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ