Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση του διαγωνισμού από τον παρακάτω σύνδεσμο.

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ