Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση από τον παρακάτω συύνδεσμο.

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ