Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο.

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ