Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

DOWNLOADS:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ