ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 15 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (05/08/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ (08/06/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ FOB AKTIO (19/05/2022)
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 04/22 του MY FOB AKTIOY για την συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου (13/04/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 06/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIO (06/04/2022)
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υπ' αριθμ. 29/2022, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)» του του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (24/01/2022)
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υπ' αριθμ. 28/2022, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)» του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (24/01/2022)
Η Υπ’ Αριθ. 9/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (20/01/2022)
Η Υπ’ Αριθ. 12/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο (20/01/2022)
Υπ’ Αριθ. 13/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, Σύναψης Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του  (20/01/2022)