Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων FOB AKTION (26/07/2021)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών της Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (09/07/2021)
Διακήρυξη-μελέτη-ΕΕΕΠ που αφορά την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (28/06/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ για προμήθεια Ψυκτικών μηχανημάτων και Αεροψυκτήρων (28/06/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ για προμήθεια Συστήματος Κλιματισμού (28/06/2021)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας toner -γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 2021 (02/06/2021)
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση του έργου (υποέργα 1 & 2) "2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών δυο (2) Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05) κ (31/05/2021)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Εργασίες Πυροπροστασίας - Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)” (28/05/2021)
Σ.Δ προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες (26/05/2021)
Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας (11/05/2021)