ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ) (12/04/2024)
Πρόσκληση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμηθεια ελαιόλαδου και ηλιέλαιου για την κάλυψη των αναγκων της ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας. (12/04/2024)
Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας (ΣΠ Λάρισας) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας. (28/03/2024)
Διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών, για την προμήθεια άρτου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων υπομονάδων της 96ης ΑΔΤΕ. (27/03/2024)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ετήσια προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. (26/03/2024)
Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο τη μίσθωση ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τις ανάγκες MY FOB AKTIOY για το διάστημα από 01/05/2024 έως 30/09/2024 (26/03/2024)
Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο τη μίσθωση ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τις ανάγκες MY FOB AKTIOY. (19/03/2024)
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις των XVIΜ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ. (07/03/2024)
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έργο «Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector» με ακρωνύμιο «ΟliveOilMedNet», Project ID Euro-MED0200570 (05/03/2024)
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών, και ποτών για την κάλυψη αναγκών ΣΠ Σερρών. (04/03/2024)