Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ (19/03/2019)
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας (15/03/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας Ανάθεση Ελέγχου Οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας από ορκωτό ελεγκτή (14/03/2019)
Περίληψη της διακήρυξης για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας (18/02/2019)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες:"Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 του έργου με τίτλο: FRESH WAYS - Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products" (18/01/2019)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και των Συνοριακών σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδ (09/01/2019)
Διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 (03/12/2018)
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την Προμήθεια Βασικών ειδών καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας κατά την κρίση της Υπηρεσίας (14/11/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πάργας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου«Σύνδεση Γεώτρησης (Αγίας Τριάδας) με Δεξαμενή και Σύνδεση με Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Ε. Καναλλακίου» (CPV 45231300-8) με προϋπολογισμό 274.691,49 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) (13/09/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πάργας µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Πάργας» (CPV 50110000-9 και 34913000-0) με προϋπολογισμό 136.167,08 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) (05/09/2018)