Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο 1ο Ελληνικό ναυτιλιακό cluster “Maritime Hellas” (30/11/-0001)
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2019" του Δήμου Πρέβεζας (24/06/2019)
Προκήρυξη διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και Κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας (20/06/2019)
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (07/06/2019)
Προκήρυξη υπ'αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (22/05/2019)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης έτους 2019" του Δήμου Πρέβεζας (15/05/2019)
Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου από την 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ) (13/05/2019)
Περίληψη της 04/19 Διακήρυξης πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κοπή Ξυλείας Α/Δ Ακτίου 404 κ.μ. (30/04/2019)
Προκήρυξη διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (22/04/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (18/04/2019)