Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων (Διεθνής) Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρων καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (15/01/2020)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (11/12/2019)
Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ.» του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ. (01/11/2019)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ψυχρής ασφάλτου ΔΕ Πρέβεζας» (15/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και τροφοδότησης με πληροφορίες του web-site του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (CPV:72400000-4), στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 2 του έργου με τίτλο: “Certificatio (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών συλλογής δειγμάτων τοπικών ποικιλιών λαδιού στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών παραγωγής πληροφοριακού υλικού για την τροφοδότηση του website και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου FRESH WAYS (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη των Εξωτερικών Υπηρεσιών παραγωγής έντυπου υλικού του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (18/10/2019)
Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας καθώς και καυσίμων θέρμανσης-κίνησης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου (25/09/2019)