ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - 111ΠΜ (24/11/2023)
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Φρουράς Σερρών-Σιδηροκάστρου του 10 ΣΠ (16/11/2023)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχων παροχής γενικών υπηρεσιών (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) για την εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών. (24/10/2023)
Yποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το βιολογικό καθαρισμό MY FOB AKTIOY (11/10/2023)
Υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια λαμαρινών ΜΥ FOB AKTIOY (11/10/2023)
Yποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια δοκιμαστικής συσκευής ασυρμάτων MY FOB AKTIOY. (03/10/2023)
Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών. (27/09/2023)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 ΓΝΑ (26/09/2023)
Ψηφιακή Πλατφόρμα VinoSource για την εξαγωγή οίνου στην Ιαπωνία (26/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ , ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ (21/09/2023)